Comunicat de presă – grădinița cu program normal nr. 2 Balș

1

1 Comunicat de presă - grădinița cu program normal nr. 2 BalșMAI  2019

Modernizare și echipare grădinița cu program normal nr. 2 Balș

 

COMUNICAT_presa_MSD_Bals_Gradi_2 Comunicat de presă - grădinița cu program normal nr. 2 BalșPROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 10 – ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.1 – INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE, ȘI  FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

OPERATIUNE A – ÎNVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR ȘI PREȘCOLAR

Titlul proiectului: Modernizare si echipare grădinița cu program normal nr. 2 Balș

Numele beneficiarului: UAT ORAȘ BALȘ

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Grădiniței cu Program Normal Nr. 2 din Balș, prin lucrări de reabilitare, modernizare și dotare în scopul: a) Asigurării unui proces educațional la standarde europene; b) Creșterii participării populației la procesul educațional; c) Reducerii părăsirii timpurii a sistemului educațional si implicit a abandonului școlar.

Rezultatele proiectului:

  1. Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Normal nr. 2 prin realizarea lucrărilor de reparare a acoperișului, recompartimentare, refacerea izolației termice, înlocuirea geamurilor, ușilor, pardoselii, refacerea zidăriei, tencuielii interioare si exterioare, etc. în scopul creării condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru toți copiii din grădiniță;
  2. Sporirea calității dotărilor Grădiniței cu Program Normal Nr. 2 – mobilier (pentru sălile grupelor, dormitor, etc.) echipamente IT, echipamente adecvate sălii de sport etc. care vor contribui la creșterea calității actului educațional.
  3. Îmbunătățirea accesului la servicii de educație a unui număr de 66 preșcolari din orașul Balș, prin crearea unor spatii de învățare și de recreere adecvate care promovează noi abordări de predare și învățare (inclusiv cu ajutorul tehnologiei moderne).
  4. Reducerea consumului anual specific de căldura pentru încălzire a clădirii izolate termic. Reducerea consumului de energie pentru încălzirea spatiilor are ca efect reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, și creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil convențional utilizat.

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): 1.509.902,21 lei, din care :

FEDR     –  1.224.142,99 lei     |     Bugetul de Stat     –  187.221,86 lei     |     Buget Local     –  98.537,36 lei (valoare cofinanțare eligibilă – 28.803,36 lei, valoare neeligibilă – 69.734,00 lei)

Data începerii şi finalizării proiectului:

dată începere proiect:        01.03.2018

dată finalizare proiect:        31.12.2020

Perioada de implementare a Proiectului este de 34 de luni.

Codul MySMIS : 122952

Date si informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Hristea Marian, manager proiect, telefon: 0249/450145, e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com.

2 Comunicat de presă - grădinița cu program normal nr. 2 Balș

Lasă un răspuns