Cardul european de sănătate, siguranță în vacanță

card

card Cardul european de sănătate, siguranță în vacanță

 Ai în plan să pleci în vacanță prin Europa? Ar fi bine ca înainte să-ți faci card european de sănătate. Astfel, în caz că ai nevoie de asistență medicală, beneficiezi de gratuitate. 

Cardul european este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene (UE).

Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte  în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală.

Cine îl poate deține?

Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.

Ce drepturi conferă?

Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.

Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat și nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare.

Cât costă?

Începând cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

Cât timp e valabil?

Cardul este valabil 24 luni de la data eliberării. Cu maximum o lună înainte de expirarea lui, se poate obține unul nou urmând procedura normală.

Lasă un răspuns