Anunţ Direcţia Silvică Olt

Direcția Silvică Olt cu sediul în Slatina, str.Al.Oltului, nr.2, tel.0249/432154, fax 0249/432002, organizează licitație în vederea vânzării de utilaje şi auto casate, în data de 30.07.2019, ora 12.00.

 

Procedura aplicată pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare: licitaţie cerere de ofertă “plic închis”.

Preselecţia va avea loc la data de 30.07.2019, ora 11.00, termenul limită de înscriere la licitaţie fiind 30.07.2019, ora 10.30.

Pentru a participa la licitaţie, persoanele fizice/juridice interesate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să depună cerere de înscriere la licitaţie în termen (până la data de 30.07.2019, ora 10.30);

– să nu înregistreze datorii la Direcţia Silvică Olt sau celelalte subunităţi din cadrul R.N.P-Romsilva, precum nici situaţii litigioase neconciliate;

– să facă dovada achitării garanţiei de participare;

– să achite contravaloarea caietului de sarcini, respectiv 50 lei;

– să depună copii conforme cu originalul, după certificatul de înregistrare şi certificatul constatator (în cazul persoanelor juridice);

Preţurile pentru utilajele/auto scoase la licitaţie şi garanţiile de participare, se prezintă după cum urmează:

Nr.

crt.

Denumire bun imobil

Număr de inventar

Data PIF

Preţ de pornire

licitaţie

(lei fără TVA)

Garanţia

 

(lei fără TVA)

1

Autoplatformă transport

buşteni AB 21, 260

40074

1996

6000

600

 

Pentru informații suplimentare cu privire la modul de desfășurare al licitației, date referitoare la utilajele şi auto scoase la licitaţie, etc, vă puteți adresa persoanei de contact, ing. George VÎLE- Compartiment Producţie, tel.0733997946.

Lasă un răspuns