Consilierii județeni convocați în ședință la CJ Olt

cj Olt

cj_Olt Consilierii județeni convocați în ședință la CJ OltJoi, 25 iulie 2019, cu începere de la ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Olt, sala Europa va avea loc o nouă şedinţă ordinară la care vor lua parte consilierii județeni dar și conducerea Consiliului Judeţean Olt. Pe ordinea de zi vor fi propuse spre dezbatere și aprobare 13 proiecte.

Enumerăm ca proiecte ce merită atenția cititorilor proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 dar și proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.06.2019.

Un alt proiect important vizează proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina dar și Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2019. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor va fiși el joi pe masa consilierilor județeni.

Un alt proiect important este cel cu privire la asocierea Județului Olt cu orașul Corabia și Bursa Română de Mărfuri în vederea înființări Societății „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L., precum și pentru modificarea contractului de comodat încheiat între UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt și Societatea „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L. În cadrul  aceleiași întâlniri vor fi prezentate și o serie de rapoarte cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al anului 2019 sau cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul II 2019.

Lasă un răspuns