Prefectura, cu ochii pe administrațiile locale

prefectura

prefectura Prefectura, cu ochii pe administrațiile localeÎn primul semestru al anului, Prefectura Olt a depistat numeroase dispoziții emise precum și hotărâri ale consiliilor locale, cu încălcarea legii.

Majoritatea actelor administrative au fost modificate sau revocate, însă sunt și 4 cazuri în care s-a ajuns în instanță. În prima jumătate a acestui an, la nivelul Prefecturii Olt s-au înregistrat zeci de mii de acte transmise de autorităţile administraţiei publice: hotărâri ale Consiliului Județean – 105; hotărâri ale consiliilor locale – 3176; dipoziții ale președintelui Consiliului Județean – 159; dispoziții ale primarilor – 15858.

Dintre acestea, sunt și numeroase acte pentru care s-a constatat că se încalcă legea. Dacă la Consiliul Județean Olt numărul hotărârilor aleșilor județeni și dispozițiilor președintelui depistate ilegale este zero, în ceea ce privește  administrațiile locale au fost depistate 60 de HCL și 150 de dispoziții ale edililor.

„Din cele 60 de hotărâri ale consiliilor locale, 47 au fost modificate/revocate, 2 au fost menținute iar 11 se află în analiză. Cele 2 acte menținute au fost atacate la instanța de contencios administrativ. Din cele 150 de dispoziții ale primarilor, 122 au fost modificate/revocate, 2 au fost menținute iar 26 se află în analiză. Cele 2 acte menținute au fost atacte la instanța de contencios administrativ.”, transmite Angela Nicolae, prefectul județului Olt

Printre atribuțiile ce-i revin reprezentantului Guvernului în teritoriu se numără și cea de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi atacarea actelor pe care le consideră ilegale.

Actele ajunse în instanță, fiind declanşate procedura prealabilă sau atacarea în contencios administrativ nu respectă prevederile legale privind: salarizarea personalului plătit din fonduri publice; concesionare/închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public ori privat; normele de tehnică legislativă; inventarierea domeniului public ori privat; finanțele publice locale.

Unul dintre actele ajunse pe rolul Tribunalului Olt se referă la anularea unei decizii a primarului municipiului Caracal privindu-l pe viceprimarul Octavian Stănescu, celelalte acte fiind emise de administrațiile locale Baldovinești, Șopârlița și Slatina.

Lasă un răspuns