Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

BRASTAVICEANU Mircea-Eugen titular al proiectului:’‘Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, aferente Măsurii 8 din PNDR 2014-2020, pentru suprafaţa de 5,00 ha, propus a fi amplasat în Comuna Dobreţu, Jud. Olt, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt.

 

Nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adccvată pentru proiectele propuse a fi amplasate la locatţile mentionate.

Proictul deciziei de încadrarare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului.

Lasă un răspuns