ANUNŢ

Serviciul Public – Direcția Administrare Patrimoniu, cu sediul în municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 266/26.06.2019, la data de 06.09.2019, ora 1400, licitație publică cu selecție de oferte, pentru vânzarea a două loturi de teren situate în municipiul Slatina, strada Boianului, ce aparțin domeniului privat al municipiului Slatina, destinate construirii de locuințe.

 

Procurarea documentației de licitație se face de la sediul Direcției de Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu Public și Privat, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

Depunerea ofertelor se face la sediul Direcției Administrare Patrimoniu din Slatina, strada Unirii 2B, jud. Olt, până cel târziu la data de 05.09.2019, ora 1500.

Licitația va avea loc în data de 06.09.2019, ora 1400, sediul Direcției Administrare Patrimoniu din Slatina, strada Unirii 2B, jud. Olt.

Informații suplimentare privind condițiile de participare la licitație și procurarea documentației de licitație se pot obține de la sediul Direcției Administrare Patrimoniu din Slatina – telefon nr. 0249/416,420 int. 307.

Lasă un răspuns