Anunţ Sprâncenata

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 10, 11,14, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 06.09.2019

Data de sfârșit a afișării: 04.11.2019

Adresa locului afișării publice: Str.Primăriei nr. 1, Sat Sprâncenata, Comuna Sprâncenata, județul Olt

Repere pentru identificarea locației: în apropierea Postului de Poliție Sprâncenata

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Sprâncenata, Str. Primăriei nr. 1, Sat Sprâncenata, Comuna Sprâncenata, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Sprâncenata, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei.

Informații privind Programul național de cadastru și cane funciară 2015-2023 se pot obține pe sie-ul ANCPI la adresa htt ://www.ancpi.ro/

Lasă un răspuns