ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA, ÎNSTRĂINAREA SAU MIȘCAREA SUB ORICE FORMĂ A PORCILOR VII

Vanzare porci

Vanzare_porci ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA, ÎNSTRĂINAREA SAU MIȘCAREA SUB ORICE FORMĂ A PORCILOR VIIDOUĂ FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ CONFIRMATE ÎN DOUĂ GOSPODĂRII NONPROFESIONALE DIN LOCALITATEA VIŞINA ŞI DOUĂ FOCARE CONFIRMATE ÎN FONDUL CINEGETIC 15 CÂRLOGANI, JUDEŢUL OLT

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt informează că  în data de 23.01.2020, în baza buletinelor de analiză emis de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti, au fost confirmate două focare de pestă porcină africană la porci din două gospodării nonprofesionale din localitatea Vişina şi 2 (două) cazuri la doi mistreţi găsiţi morţi pe fondul cinegetic 15 Cârlogani .

La sediul Instituţiei Prefectului s-a întrunit Centrul Local de Combatere a Bolilor, în vederea supunerii spre aprobare a planului de măsuri privind combaterea pestei porcine africane în două gospodării nonprofesionale din localitatea Vişina şi a planului de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane confirmate de fondul cinegetic 15 Cârlogani.

Gospodăriile respective au fost plasate sub supraveghere oficială încă din stadiul de suspiciune, au fost impuse restricţiile de mişcare din și către curțile și localităţile afectate, eliminarea din focar a porcilor vii (23 capete suine), ecarisarea cadavrelor, efectuarea dezinfecţiei exploatațiilor afectate, a spaţiilor de cazare ale porcilor, a aleilor, a perimetrelor, a ustensilelor şi a obiectelor potenţial contaminate, restricţii asupra mişcării cărnii, produselor şi subproduselor animale.

În cazul celor două cadavre de mistreţi, conform procedurilor, după prelevarea probelor s-a efectuat îngroparea “in situ” a cadavrelor şi dezinfecţia perimetrului, echipamentelor, utilajelor şi autovehiculelor utilizate.

Zonele de restricţie :

 • Pentru focarele confirmate de la Vişina :

Localități si fonduri cinegetice care se încadrează în zona de protecție :  UAT Vișina, UAT Vișina Nouă; o exploatație comercială suine;  FV 54 Vișina.

Localități și fonduri cinegetice care se încadrează în zona de supraveghere : UAT Brastavățu (Brastavățu, Crușov); UAT Vădastra; UAT Obârșia (Obârșia, Coteni); UAT Vădăstrița; UAT Corabia (Corabia, Vârtopu, Tudor Vladimirescu); FV 55 Corabia, FV 49 Rusănești, FV 50 Obârșia.

 • Pentru focarele confirmate de fondul cinegetic 15 Cârlogani :

Zona afectată este formată din zona infectată cu o rază de 8 km de la caz și zona tampon de încă 5 km, astfel:

– 8 km – UAT Cârlogani – Cârlogani, Cepari, Stupina, Scorbura, Beculești; UAT Morunglav – Morunglav, Bărăști, Ghiosani, Morunești, Poiana Mare; UAT Pleșoiu – Schitu din Deal, Schitu din Vale, Cocorăști; UAT Strejești – Strejeștii de Sus ; FV 15 Cârlogani ; FV 14 Strejești ; FV 16 Morunești .

– 13 km – UAT Grădinari – Grădinari, Runcu Mare, Petculești; UAT Strejești – Strejești, Colibași ; UAT Pleșoiu – Pleșoiu, Doba, Arcești, Arcești Cot; UAT Găneasa – Grădiștea, Izvoru, Dranovățu; UAT Bobicești – Bobicești, Comănești, Govora, Chintești, Bechet ;                UAT Balș – Româna; UAT Oboga – Oboga ; UAT Călui – Călui, Gura Căluiu; UAT Iancu Jianu – Iancu Jianu, Dobriceni, Preotești ;  FV 20 Izvoru .

DSVSA Olt solicită sprijinul şi înţelegerea unităților administrativ teritoriale, a cetăţenilor și a operatorilor economici pentru respectarea acestor măsuri, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei.

DSVSA Olt reia apelul către toți cetățenii din zonele afectate, dar și din restul județului să anunțe fără întârziere, fie medicul veterinar din localitate sau direct Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt, fie autoritățile publice locale asupra oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte la porcii domestici sau sălbătici de care au cunoștință.

Pentru a împiedica răspândirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate și neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat, în condițiile prevăzute de legislație.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social din punct de vedere economic.

DSVSA Olt va informa periodic publicul din județ, cu privire la evoluția bolii, respectiv măsurile ce se impun în scopul combaterii acesteia.

  ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA, ÎNSTRĂINAREA SAU MIȘCAREA SUB ORICE FORMĂ A PORCILOR VII, A CĂRNII ȘI PRODUSELOR DIN CARNE DE PORC PROVENITE DIN ZONELE DE RESTRICȚIE, CA URMARE A EVOLUȚIEI VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA).

 SE MENŢIN RESTRICŢIILE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ORGANIZAREA AGLOMERĂRILOR DE ANIMALE VII ÎN SCOPUL COMERCIALIZĂRII ACESTORA – INTERDICŢIE DE FUNCŢIONARE A TÂRGURILOR DE ANIMALE VII.

 Crescătorii de porci au obligaţia de a respecta următoarele măsuri :

 • asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi folosit doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă;
 • este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele și încălțămintea de stradă;
 • este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine;
 • este strict interzisă vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;
 • periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;
 • se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;
 • porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;
 • este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;
 • anunțarea de urgență a medicului veterinar local, a medicului oficial zonal sau direct a DSVSA Olt (telefon 0372753838) precum și a primăriei/consiliul local, despre orice caz de îmbolnăvire care evoluează la porcii domestici cu febră mare și mortalitate crescută, respectiv a identificării de cadavre sau porci sălbatici bolnavi, în scopul aplicării precoce a măsurilor de diagnostic și prevenire.
 • în cazul persoanelor care exploatează suprafețe agricole se vor dispune măsuri pentru dezinfecția mijloacelor agricole la ieșirea din tarlale;
 • este interzisă aducerea de furaje sau diverse materii vegetale din zone contaminate, în scopul hrănirii animalelor;
 • toți proprietarii au obligativitatea respectării legislației în vigoare în ceea ce privește identificarea animalelor și circulația acestora, în caz contrar putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariei bolii.

 DIRECTOR EXECUTIV,   

DR.BOLBOREA VERONEL

Lasă un răspuns