Se caută asistenți maternali

Anul acesta proiectul TEAM –UP continuă. DGASPC va continua să facă angajări. Se dorește ca 20 de asistenți maternali in 2020.

Persoanele care doresc să devină asistenţi maternali, trebuie să aibă domiciliul în Olt.

„Întrucât în anul 2020 obiectivul constă în angajarea a 20 de asistenți maternali profesioniști noi, DGASPC Olt face în continuare apel către persoanele cu domiciliul în județul Olt, care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, să se prezinte la sediul instituției, din municipiul Slatina, strada Drăgănești, nr. 7, județul Olt / Serviciul Management de Caz pentru Copil, pentru informații privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal profesionist”, se arată într-un comunicat al DGASPC Olt.

În acest 2019, la sediul DGASPC Olt au fost depuse şase cereri de evaluare, de către persoane cu domiciliul în județul Olt care doresc să devină asistenți maternali profesioniști. Acestea urmează să fie evaluate.

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
– au capacitate depină de exerciţiu;
– prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
– au în folosinţă o locuinţă compusă din baie şi bucătărie, cu utilităţi, racordat la apă curentă şi canalizare, care acoperă necesităţile de dormit, prepararea hranei, igienă, educaţie şi recreere atât pentru membrii familiei, cât şi pentru copiii din plasament;
– au urmat cursurile de formare profesională organizate de către DGASPC Olt care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:
– persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
– părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotârâre judecătorească definitivă;
– persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Conform reprezentanţilor DGASPC Olt, salariul de încadrare pentru un asistent maternal variază în funcţie de vechime şi de numărul de copii luaţi în plasament, dar şi dacă micuţii au o formă de handicap, pentru care se acordă un spor. Astfel, un asistent maternal are un salariul brut de minimum 2.781 de lei, pentru un singur copil, cea mai mică vechime. Acesta va mai primi 600 de lei alocaţia de hrană, plus alocaţia de stat. Pentru al doilea copil va mai primi un spor de 15 la sută. Pentru îngrijirea unui copil cu handicap sporul ajunge şi la 25 la sută.

Proiectul  „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” are ca obiectiv prioritar reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali profesioniști. Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunităților prin introducerea de intrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Lasă un răspuns