Tichete GRATUITE pentru slătineni, de PAȘTE

ticheteeee

ticheteeee Tichete GRATUITE pentru slătineni, de PAȘTECu trei luni înainte de sărbătorile de iarnă, Primăria Slatina anunță demararea celui de-al 8-lea sezon de distribuire și depunere cereri pentru acordarea de TICHETE SOCIALE .

 În acest sens se vor menține cele zece puncte de pe raza municipiului amenajate inițial, puncte unde se vor putea distribui și depune cereri în perioada 3 -28 februarie.
‘Beneficiari ai acestei măsuri sunt: persoanele cu handicap grav sau accentuat și respectiv, pensionari – fără a se ţine seama de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună’, se arată în comunicatul emis de Administrația slătineană.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă, însoţită de copii xerox ale următoarelor documente:

 • • Pentru pensionari:
  — documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii;
  — act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
  — act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.
 • • Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat:
  — act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
  — act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;
  — documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte. De menționat că tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi puse GRATUIT la dispoziția cetățenilor, beneficiarii urmând să le primească direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române, începând cu luna dinaintea evenimentului ce urmează a fi sărbătorit.

Cele zece puncte vor fi amenajate după cum urmează:

 1. a) La Primăria municipiului Slatina – 2 puncte de primire:
  – sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;
  – Direcția Economică: str. Toamnei, nr. 6;
 2. b) La Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială – 3 puncte de primire:
  – sediu central: str. Frații Buzești, nr. 6;
  – Clubul Pensionarilor: str. Victoriei; –
  – Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.
 3. c) Direcţia Administrare Patrimoniu – 1 punct de primire – str. Unirii, nr. 2B;
 4. d) La Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);
 5. e) Compania de Apă Olt – 3 puncte de primire:
  – Casieria sediu central: str. Artileriei, nr. 2;
  – Casieria Dispecerat: str. Textilistului;
  – Casieria A.I. Cuza: b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit atât la cele zece puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă totodată on-line cu condiţia ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@primariaslatina.ro.

Lasă un răspuns