Vineri, şedință extraordinară la Consiliul Județean Olt

1 prezentarea si atributiile consiliului judetean olt

1-prezentarea-si-atributiile-consiliului-judetean-olt Vineri, şedință extraordinară la Consiliul Județean Olt

În ultima zi a săptămânii în curs, de la ora 11:00, consilierii județeni se întrunesc în ședință extraordinară. Aceştia vor avea pe de votat şi dezbătut șapte proiecte de hotărâre după cum urmează:

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 si estimări pe anii 2021-2023;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019;

Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ teritoriale a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată si din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2021-2023;

Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2020 și estimări pe anii 2021- 2023 pentru bugetul județului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale a unor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

Anca Spiridon

Lasă un răspuns