ANUNT CAO

CAO OLT 2020

CAO_OLT_2020 ANUNT CAOPrivind scoaterea la concurs a următorlor posturi:

 • 1 post inginer instalatii in compartimentului Tehnic Productie
 • Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să poată indepliniasca cumulativ urmărirea condițiilor:

Conditii generale:

 1. Sa detina cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliat in Romania;
 2. Sa cunoașteți limba română, scrisă și vorbit;
 3. Sa indeplineasca varsta minima reglementata de prevedere legale;
 4. Sa aiba capacitate deplina de exercițiu;
 5. Sa detina o stare de sanatate corectzatoare postului pentru îngrijirea candideaza, atestă bazele adeverintei medicale eliberate de medicamente de familie sau de unitare sanitare abilitate;
 6. Sa indeplineasca conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. Sa nu fie condamnat/a definitiv  pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit   reabilitarea.

Conditii specifice:

 1. Studii superioare tehnice de lunga durata- profil tehnic (absolvite cu diploma de licenta sau examen  de diploma in conformitate  cu legislatia in vigoare) specializarea: instalatii, hidrotehnica – minim 3 ani vechime in specializarea obtinuta;
 2. Cunostinte de operare pe calculator (MS Office) și se pot utiliza un programator de proiectare a asistatelor de calculatoare (Autocad);
 3. Cunostinte limba engleză nivel mediu;
 4. Constituie Avantaj – Experiență în domeniul instalării de hidrotehnice și gospodarie comunala.

  

 

 

          Concursul se va desfășura după cum urmează:

 • Proba scrisă va avea loc în datele din 23.03.2020, orele 11.00
 • Interviul va avea loc în datele din 24.03.2020, orele 11,00

Se pot prezenta etapa urmatoarea a candidaturilor declarate admisi etapa anterioara.

Datele limită până la îngrijirea candidaturilor vor depune actele pentru dosarul de concurs este 20.03.2020, orele 14.00, Registratura SC Compania de Apa Olt SA, strada Artileriei nr. 2. Relatii se pot obține compartimentul Resurse Umane, la nr. de telefon 0249 / 431.750

Lasă un răspuns