ANUNT privind scoaterea la concurs

CAO Slatina Olt

CAO_Slatina_Olt ANUNT privind scoaterea la concursa urmatoarelor posturi:

 • 1 post inginer automatist in cadrul Statiei de Epurare Slatina
 • Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

 1. Sa detina cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand  Spatiului  Economic European si domiciliul in Romania;
 2. Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
 3. Sa indeplineasca varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 5. Sa detina o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale  eliberate de medicul de familie  sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. Sa indeplineasca conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. Sa nu fie condamnat/a definitiv  pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit   reabilitarea.

Conditii specifice:

 1. Studii superioare tehnice de lunga durata- profil tehnic (absolvite cu diploma de licenta sau examen  de diploma in conformitate  cu legislatia in vigoare) specializarea: automatica si calculatoare – minim 3 ani vechime in specializarea obtinuta;
 2. Cunostinte de operare pe calculator (MS Office) si utilizare a programelor de proiectare asistata de calculator(Autocad); sisteme SCADA.
 3. Cunostinte limba engleza nivel mediu;
 4. Constituie Avantaj- Experienta in automatizare si calculatoare.

  

 

 

          Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza:

 • Proba scrisa va avea loc in data de 23.03.2020, orele 11.00
 • Interviul va avea loc in data de 24.03.2020, orele 11,00

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declaratii admisi la etapa precedenta.

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 20.03.2020, orele 14.00, la  Registratura S.C.  Compania de Apa Olt S.A. , strada Artileriei nr. 2. Relatii se pot obtine la compartimentul Resurse Umane, la nr. de telefon 0249/431.750

Lasă un răspuns