Încep lucrările la rețeaua de canalizare din Vișina

canalizare

Săptămâna aceasta , marți, 2 iunie, a fost semnat Contractul de Lucrări„ Extinderea rețelelor de canalizare pentru aglomerarea Vișina”, derulat prin
Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM).

Potrivit directorului CAO, Cătălin Ușurelu:’ compania beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POIM pentru perioada 2014 – 2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS – 133612 “Dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzată din județul Olt în perioada 2014 – 2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 279/ 19.11.2019. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA.
Investițiile urmând a fi realizate prin 26 contracte de lucrări, 7 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii.
Contractul de lucrări CL 08 “Extinderea rețelelor de canalizare pentru aglomerarea Vișina” a fost semnat în data de 02.06.2020.
Contractul de lucrări CL 08 a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, Asocierii S.C. TOP DECON S.R.L.- S.C. SCADT S.A.SLATINA. Valoarea contractului este de 8.746.013,35 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeana şi 13% constituie co-finantare naţională si 2% constituie co-finanțare Buget Local. Durata de execuţie a Contractului este de 37 luni.
Prin intermediul contractului CL 08 se vor realiza următoarele investiții în aglomerarea Vișina, dupa cum urmeaza:
• Extindere rețea de canalizare menajera – 15,5 km;
• Construcție stații pompare apa uzata – 2 buc;
• Conducte de refulare noi – 1,3 km;
Obiectivul POIM în judeţul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM – protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.’

Programul Operaţional Infrastructura Mare se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

Lasă un răspuns