Focarul de la Ambulanță se lasă cu măsuri de mântuială

ambulanta

Prefectura Olt a finalizat ancheta în cazul primului focar de coronavirus dintr-o unitate medicală din județ.

După 21 de ambulanțieri și 6 contacți ai acestora au fost depistați cu COVID 19

în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt din data de 22.05.2020 s-a hotărât constituirea unei Comisii mixte de control în scopul verificării modului de desfăşurare a activităţii acestei unităţi pe perioada stării de urgenţă şi stării de alertă, cât şi pentru a se identifica şi implementa măsuri eficiente pentru prevenirea răspândirii infecţiei Covid-19 la nivelul serviciului.

Astfel, prin Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 170/25.05.2020, a fost constituită comisia mixtă de verificare/control compusă din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, Directiei de Sănătate Publică Olt, Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt În urma verificărilor efectuate în perioada 26 – 28 mai 2020 s-a constatat că:

Nu a fost desemnat un medic din personalul propriu responsabil pentru activitătile specifice de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; Triajul epidemiologic al personalului s-a efectuat prin termometrizare din data de 18.05.2020, când unitatea a achiziţionat 6 termometre non-contact. Până la acel moment se efectua o anamneză succintă a stării de sănătate a fiecărui salariat, de către persoanele specializate din unitate, însă fără consemnarea rezultatelor într-un registru; În jurnalele de bord nu erau consemnate întotdeauna substanţele dezinfectante şi concentraţiile acestora, utilizate la dezinfecţia cabinei medicale şi a cabinei ambulanţierului. Nu s-au înregistrat expuneri accidentale ale personalului la produse biologice; Ulterior datei de 18.05.2020, s-au creat circuite pentru intrarea şi iesirea personalului din ture; Din analiza condiţiilor locului de muncă au fost identificate locuri posibile de infectare: vestiar, spaţii de odihnă, locul comun de servit masa. Spaţiile de odihnă ale personalului erau supraaglomerate, cu paturi raportate la suprafaţă şi cubaj, iar în sala de aşteptare a personalului din imediata vecinătate a dispeceratului medical era amplasată o canapea, acoperită cu husă din material textil, greu lavabilă şi de dezinfectat; Cu ocazia verificării prin sondaj a fişelor individuale S.S.M. s-a constatat că nu au fost semnate la rubricile ”verificat” (art. 20, Legea 319/2006); Produsele de curaţenie şi substantele dezinfectante existau în cantitati suficiente, atât cele date în uz cât şi cele în stoc la magazie; substanţele biocide erau însotite de avize sanitare de punere pe piaţă, fise tehnice de securitate şi declaraţii de conformitate; La data verificării, tunelurile de dezinfecţie erau amplasate la intrarea şi ieşirea de pe circuite. Existau montate dispensere cu substanţe dezinfectante pe baza de alcool pentru dezinfecţia mâinilor la intrarea în unitate şi pe holurile de acces; Prin referat al directorului medical din data de 01.04.2020 s-au numit pe fiecare tură a ambulanţierilor, responsabili cu decontaminarea echipajelor şi a ambulantelor, care au fost în contact cu pacienţii izolaţi la domiciliu, carantinaţi, suspecţi sau confirmaţi cu infecţia cu virusul SARS-CoV-2; Începand cu data de 31.03.2020 s-au efectuat operaţiuni de dezinfecţie a spaţiilor, conform proceselor verbale de recepţie, în toate substaţiile S.A.J. Olt, cu firmă specializată cu ritmicitate săptămânală; Dotarea cu echipament de protecţie a echipajelor era corespunzatoare pe ambulanţele verificate (la momentul controlului, în substaţia Slatina erau disponibile 7 ambulanţe din care: 6 tip B1, B2 şi o ambulanţă tip C2).             Pentru asigurarea unor condiţii de sănătate şi securitate în muncă corespunzătoare în vederea prevenirii şi limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2 la nivelul S.J.A. Olt, au fost stabilite următoarele : Efectuarea triajului epidemiologic, zilnic, la intrarea personalului în ture la care se va anexa chestionarul pentru triaj COVID 19, pentru responsabilizarea personalului; Crearea grupurilor restrânse de muncă, prin redistribuirea temporară (pe timpul stării de alertă) a unor echipaje de intervenţie în alte locaţii; Reanalizarea nivelului de risc pentru circuitele stabilite la nivelul fiecărui imobil;  Individualizarea măsurii purtării măştii, pe toată durata prezenţei la locul de muncă a angajatului, cu respectarea condiţiilor şi regulilor de utilizare corectă a măştilor; Asigurarea distanţării sociale în spaţiile de odihnă ale personalului,  prin scoaterea a câte unui pat din fiecare spaţiu; Amenajarea spaţiului de aşteptare al personalului prin dotarea acestuia cu scaune cu suprafeţe lavabile şi indepărtarea canapelei cu suprafaţa din material textil, greu lavabil; Respectarea circuitelor funcţionale de către personal; Supravegherea de către conducerea unităţii a respectarii măsurilor de protecţie şi a regulilor de distanţare socială ale salariaţilor. Reinstruirea personalului operativ, cu privire la utilizarea tehnicii medicale şi de transmitere date operative, din dotare; Desemnarea unui medic din personalul propriu care a absolvit un curs de perfecţionare în domeniul supravegherii, prevenirii şi limitarii infecţiilor asociate asistenţei medicale, în comformitate cu OMS nr.1101/2016, Anexa 1 pct.4; Elaborarea procedurilor de lucru pentru fiecare angajat, în funcţie de programul de lucru, specificul activităţii desfăşurate, structura organizatorică, structura incintei. În vederea efectuării unei instruiri suficiente şi adecvate se vor semna fişele individuale S.S.M. de către personalul care efectuează verificarea instruirii; Pentru neconformităţile constatate, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt a fost sancţionat contravenţional cu: Avertisment, potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 3577/2020 şi Legii nr. 55/2020; Avertisment, potrivit prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. Concluzia verificărilor efectuate este că organizarea activităţii de prevenire şi limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2 la nivelul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, în perioada stării de urgenţă/alertă, a fost gestionată necorespunzător, fapt pentru care raportul de control a fost transmis Ministerului Sănătăţii. Menţionăm că, de la data înregistrării focarului (18.05.2020) până în prezent 21 de salariaţi ai S.J.A. Olt şi 6 contacţi ai acestora au fost confirmaţi pozitiv la testarea Covid-19. Totodată, au fost identificaţi 117 contacţi de familie/contacţi direcţi pentru care s-a dispus măsura izolării la domiciliu şi au fost recoltate, în total, 287 de probe.

Lasă un răspuns