Indemnizațiile de instalare pentru profesorii din mediul rural au picat la CCR din cauza procedurii parlamentare

indemnizatiiiiiiiiiiiiii

Curtea Constituţională a României a admis, miercuri, sesizarea PNL şi a Guvernului asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei, stabilind că legea este neconstituţională, în ansamblul său, pentru vicii de neconstituţionalitate extrinsecă.

“Sancţiunea neconstituţionalităţii priveşte, exclusiv, procedura parlamentară de adoptare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene, iar nu şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 79/2019”, spune CCR.

Pe 28 mai, Senatul a adoptat, în calitate de Cameră decizională, OUG 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei, cu unele amendamente care prevăd, prin altele, acordarea unei prime de instalare cadrelor didactice care se titularizează în mediul rural şi a unei indemnizaţii cadrelor didactice cu o vechime de 30 de ani care se pensionează.

OUG 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor pe 25 februarie, iar Comisia de învăţământ a Senatului a adoptat-o, cu unele amendamente, care au fost însuşite de plen.

“Cadrele didactice care se titularizează în mediul rural beneficiază în termen de un an de la ocuparea postului, prin concurs, de o indemnizaţie de instalare în cuantum reprezentând echivalentul a trei salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu condiţia de a preda pe post la catedră, în mediul rural, cel puţin cinci ani şcolari. Fondurile necesare pentru plata indemnizaţiei de instalare se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cadrul didactic este obligat să restituie indemnizaţia dacă, înainte de împlinirea termenului de 5 ani, îşi schimbă locul de muncă din mediul rural în mediul urban din motive imputabile lui, precum şi în cazul demisiei”, se arată în actul normativ iniţiat de Guvern şi amendat de Senat.

Lasă un răspuns