Anunț de lansare a proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 3, STR. CRINILOR, NR.1, ORAȘ BALȘ, JUDEȚUL OLT

U-A-T-Bals

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 3-SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR

OPERAȚIUNEA B-CLĂDIRI PUBLICE

Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr. 3, str. Crinilor, nr.1, oraș Balș, județul Olt

Numele beneficiarului: UAT ORAȘUL BALȘ

Obiectivele proiectului: În conformitate cu strategia de aliniere la normele europene, prin includerea la finanțare a acestui obiectiv de investiții se dezvoltă în principal infrastructura obiectivelor destinate educației. Astfel, prin adoptarea unor masuri privind eficienta energetică, care conduc la economii importante de energie în rândul consumatorilor, se obține reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante si gaze cu efect de seră.

Obiectivul general Implementarea proiectului de investiție va asigura condițiile optime pentru desfășurarea activităților specifice si va conduce la îmbunătățirea condițiilor de viața a copiilor și cadrelor didactice care frecventează imobilul, prin:

• îmbunătățirea stării clădirii și a condițiilor de confort termic interior;

• reducerea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice;

• economisirea cantității de energie pe termen mediu și lung și reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;

• reducerea emisiilor poluante (de CO2) generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020 actualizata pentru orizontul de timp 2030.Scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră cu 23,66% față de cel actual.

Rezultatele proiectului: Reducerea consumului anual specific de energie în cazul Școlii Gimnaziale nr.3 din Balș prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2) necesar funcționarii clădirii prin masuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă (valoarea de început 9,29; valoarea la finalul investiției 1,13) Trecerea clădirii într-o clasă energetică suplimentară în urma implementării măsurilor de reabilitare termică, modernizării instalațiilor aferente clădirii și utilizării surselor de energie regenerabilă.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) :1.982.216,89 lei , din care :

  • FEDR                    – 1.019.738,34 lei
  • Bugetul de Stat     –  155.959,99 lei

Data începerii și finalizării proiectului:

Data începere proiect :    01.10.2018

Data finalizare proiect :   30.04.2022

Perioada de implementare a proiectului este de 43 de luni.

Codul MySMIS : 127291

Date si informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de dl. Constantin Dinu,  manager proiect, telefon: 0249/450145, e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com.

Lasă un răspuns