Ajutoare receptate de la Uniunea Europeană pentru aproape 32.000 de olteni

ue

Vineri, 3 iulie, a fost demarată procedura de recepție de către Instituția Prefectului și unitățile administrativ-teritoriale a produselor alimentare în vederea distribuirii lor către persoanele vulnerabile din  județul Olt, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 din fondul de ajutor european, derulat cu sprijinul Guvernului României.

Prefectura Olt anunță că în termen de 45 de zile de la recepție, produsele vor fi distribuite către beneficiarii finali.

Prefectul județului Olt, Florin Constantin Homorean, a dispus deplasarea în județ a reprezentanților Instituției Prefectului și ai instituțiilor deconcentrate, reprezentanți care vor asigura recepția și distribuția produselor către beneficiarii finali din fiecare unitate administrativ-teritorială.

Numărul pachetelor ce vor fi recepționate pe fiecare categorie de produs este de 31.806, conținând produse de igienă (pastă de dinți, detergenți, săpun lichid, periuțe de dinți) și produse alimentare (făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve de carne, pateu de ficat și compot de fructe).

Beneficiarii finali sunt:

  1. Familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale. Acordarea de sprijin categoriilor de persoane prevăzute la lit. c) se realizează numai în cazul în care există stocuri de produse de igienă și alimente după epuizarea distribuirii către categoriile prevăzute la lit. a) și b). POAD este Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 7.016 din octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017) 1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020) 347 din ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare a C (2014) 9.102 de aprobare a Programului operațional de asistență alimentară și asistență materială de bază pentru sprijin din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001.

Lasă un răspuns