Anunț de vânzare prin licitație publică deschisă

anunț licitație

Primaria orasului Bals, cu sediul in orasul Bals, str. N.Balcescu nr.14 , judetul Olt, CUI 4286437 , telefon 0249/450145 ; fax 0249/450140 , e-mail: serviciulidlap@yahoo.com

anunta  intentia de vanzare   prin licitatie publica deschisa a imobilului -teren in suprafata de 42 mp, situat in orasul Bals , strada Nicolae Balcescu  nr. 175 A , judetul  Olt.

Caietul de sarcini  , si alte documente se pot obtine in urma unei solicitari scrise de la Serviciul I.D.L.A.P. din cadrul Primariei Orasului Bals, persoana de contact –Insp. Ciontu Maria .

Ofertele se depun intr-un singur exemplar la sediul Primariei orasului Bals , judetul Olt –Secretariat , pana la data de 28.07.2020 , orele 16.00 .

Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primariei orasului Bals  in data de 29.07.2020 orele 10.00

Instanta competenta pentru solutionarea litigiilor aparute este Tribunalul Olt , str. Mânăstirii nr.2 , judetul Olt, tel 0249/414989 .

Anuntul va fi publicat  la data de  07.07.2020 .

Lasă un răspuns