ANUNȚ APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT proiect pentru Măsura 2/2A – “INVESTIŢII ÎN ACTIVE FIZICE”

Anunt_privind_apelul_de_selectie_simplificat_M2_sesiunea 1

Asociatia Grupul de Actiune Locala „Oltul Puternic” proiect finantat prin axa LEADER anunta in perioada 13.07.2020 – 14.08.2020 sesiunea de depunere 1/ 2020 a proiectelor pentru  Masura 2/2A – “INVESTIŢII ÎN ACTIVE FIZICE”.

  • Data lansarii apelului de selectie: 13.07.2020
  • Perioada de depunere: 13.07.2020 – 14.08.2020
  • Masura lansata prin apelul de selectie cu tipurile de beneficiari eligibili:

Masura 2/2A – „INVESTIŢII ÎN ACTIVE FIZICE

Beneficiari direcți (grup țintă):

– fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

– cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

Beneficiari indirecți (grup țintă):

–  Populația locală

– întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc

  • Fonduri disponibile pentru Masura 2/2A: 193.538,74 euro.
  • Suma nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect: min. 5.000 – max.50.000 euro.

Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:

Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 14.08.2020, ora 14:00, iar depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Oltul Puternic din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, de luni până vineri, in zilele lucratoare, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

Punctajul minim pentru finantarea unui proiect este de 60 puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.

  • Informatii detaliate  privind accesarea si derularea masurii  Masura 2/2A – „INVESTIŢII ÎN ACTIVE FIZICE” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Oltul Puternic, disponibil pe pagina de internet www.oltulputernic.ro.  
  • Date de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:

Sediul G.A.L. „Oltul Puternic” din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, telefon 0349 525 273, 0786 897 671, adresa de e-mail contact@oltulputernic.ro, website: www.oltulputernic.ro .

  • La sediul G.A.L. „Oltul Puternic” este disponibila versiunea finala pe suport tiparit si pe CD, a informatiilor detaliate aferente Masurii 2/ 2A.

Lasă un răspuns