Protecția angajaților care lucrează cu agenți chimici periculoși, în atenția ITM Olt

itm

Timp de trei luni, inspectorii ITM Olt au desfășurat acțiuni organizate la nivel național, ce au scopul de a conștientiza modul în care se respectă modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici periculoși. Șase angajatori din diferite domenii de activitate au fost controlați în județ, în urma verificărilor fiind aplicate șapte avertismente.

Mai ecxact, în perioada martie-iunie, perioada de derulare a campaniei, inspectorii de muncă olteni de la Compartimentul Control Securitate și Sănătate în Muncă, au efectuat o serie de controale la șase angajatori din diferite domenii de activitate, în urma cărora au fost dispuse șapte măsuri de remediere a deficiențelor, constând în șapte avertimente. Neactualizarea determinării expunerii la agenții chimici periculoși, neprelucrarea fișelor cu date de Securitate și neevaluarea riscurilor adaptate la substanțele chimice periculoase utilizate sunt principalele nereguli constatate de Inspecția Muncii.

Potrivit ITM Olt, printre principalele obiective urmărite în timpul verificărilor au fost prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și a accidentelor de muncă generate de substanțele periculoase prezente la locul de muncă, creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța prevenirii riscurilor prezentate de substanțele periculoase și monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securității și sănătății lucrătorilor expuși la substanțele periculoase.

Lasă un răspuns