Inspectorii de muncă în control pe șantiere

santiere

Timp de două zile inspectorii de muncă au verificat mai multe firme de construcții din județ. Controalele au avut loc în cadrul Campaniei Naționale de control în domeniul relațiilor de muncă și al sănătății și securității în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor .

Potrivit purtătorului de cuvânt al ITM Olt, Bogdan Țucă, campania a avut ca obiective diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul construcțiilor și luarea măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii COVID – 19.
În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 15 controale, în urma cărora au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale din care 3 amenzi în valoare totală de 34.000 lei.

”Un angajator cu sediul social în municipiul București, ce desfășura lucrări de construcții pe raza localității Nicolae Titulescu din județul Olt, a fost sancționat cu amendă în valoare de 20.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane pentru care nu a încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Celelalte sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca suplimentară și pentru nerealizarea măsurilor dispuse în timpul controlului anterior.
În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efecuate 14 controale, în urma cărora au fost aplicate 24 sancțiuni contravenționale, dintre care 23 avertismente și 1 amendă în valoare de 8.000 lei aplicată pentru nepunerea la dispoziție a documentelor de SSM solicitate”, a precizat Țucă.


Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost:
În domeniul relațiilor de muncă:
Nepăstrarea, la locul de muncă, a unor copii ale contractelor individuale de muncă ale salariaților care desfășoară activitate în acel loc.
Lipsa, la locul de muncă, a evidenței orelor lucrate de către salariați.
Neîncheierea, în formă scrisă, cel tarziu în ziua anterioară începerii activității de către salariatul în cauză, a contractului individual de muncă. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca suplimentară.
În domeniul securității și sănătății în muncă:
Instruirea necorespunzătoare.Neefectuarea de controale interne.
Neacordarea echipamentelor individuale de protecție corespunzătoare.
Nepurtarea echipamentelor individuale de protecție împotriva îmbolnăvirii cu virusul SARS COV-2. Neefectuarea triajului observațional/epidemiologic.

Lasă un răspuns