3 săli de sport vor fi construite în Olt cu bani de la CNI

sali cni

Trei proiecte importante pentru Olt vor fi finanțate de CNI. În Balș, Studina și Urzica vor fi construite săli de sport în valoare totală de peste 20 de milioane de lei.

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan, a semnat protocoalele de predare-primire a amplasamentelor aferente unor obiective de investiții care vizează reabilitări de drumuri, restaurare clădiri de patrimoniu, sedii ale unităților de învățământ superior de stat, construire cămine studențești, sedii de primării ori săli de sport școlare.Investițiile se vor realiza prin Programul național de construcții de interes public sau social derulat de Compania Națională de Investiții, instituție aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației .

Valoarea proiectelor sălilor de sport școlare se ridică la 6,55 milioane lei fiecare, în timp ce sala de sport din orașul de pe malul Oltețului, ce se va ridica pe str. Nicolae Bălcescu, nr.2B, va avea o valoare de 7,704 milioane lei.

Totodată sunt vizate și următoarele investiții: – Restaurarea Palatului Universității din București – consolidare, restaurare învelitoare și șarpantă, restaurare fațade inclusiv tâmplărie exterioară, modificări funcționale și restaurare finisaje interioare, iluminat arhitectural fațade, reabilitare instalații, degajare curte interioară prin desfacerea unor anexe, conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice din curtea interioară prin amenajare spațiu muzeal, amenajări exterioare imobil din strada Regina Elisabeta nr. 4-12, București.

-Construire cămin studențesc Universitatea Ovidius Constanța.

-Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani.

-Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri și construire pod în comuna Poieni-Solca, județul Suceava.

-Lucrări de stabilizare a alunecării de teren de pe strada Dimitrie Bolintineanu și betonarea străzii, refacerea podului de pe strada Revay și betonarea străzii, comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița.

-Construire și dotare sediu primărie în comuna Șoldanu – județul Călărași, în comuna Câlnic- județul Gorj, comuna Călmățuiu – județul Teleorman.

-Execuție Centru Socio-Cultural pentru copii și tineri Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sectorul 3, București.

-Reabilitare, dotare, modernizare Complex Cinematografic Unirea, oraș Zimnicea – județul Teleorman.

-Construire cămin cultural comuna Târgu Trotuș – județul Bacău, comuna Finta – județul Dâmbovița, comuna Copalnic-Mănăștur – județul Maramureș.

-Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural comuna Crișeni – județul Sălaj, comuna Fizeșu Gherlii – județul Cluj.

-Proiect tip – Sală de sport cu tribună 180 de locuri în Beltiug – județul Satu Mare, Balș – județul Olt, comuna Ciorăști – județul Vrancea, comuna Deleni – județul Iași.

-Proiect tip – Construire bază sportivă tip 1, oraș Sântana – județul Arad, Videle – județul Teleorman, Vaslui – județul Vaslui, Vișeul de Sus – județul Maramureș, Giurgiu – județul Giurgiu, Sebeș – județul Alba.

-Proiect tip – Construire bază sportivă tip 2, Sebeș, județul Alba.Proiect pilot – Construire sală de sport școlară, comuna Urzica – județul Olt, comuna Horodnicu de Sus – județul Suceava, comuna Schitu Golești – județul Argeș, comuna Păulești – județul Satu Mare, comuna Dărmănești – județul Dâmbovița, comuna Studina – județul Olt.

-Reabilitare și extindere complex sportiv oraș Berbești, județul Vâlcea.

-Amenajare bază sportivă comuna Malu, județul Giurgiu.

-Reabilitare, modernizare, dotare și extindere bazin de înot, municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți.

Lasă un răspuns