ANUNT CONCURS

anunt-public

S.C.COMPANIA DE APAOLT S.A. organizeaza concurs pentru ocupareaurmatoarelor posturi: – un post de expert achizitii publice in cadrul Compartimentului AchizitiiPublice. Cerinte& -Studii superioare economice/ tehnice/juridicecu diploma de licenta; Certificare Expert achiziții publice; Experienta profesionala deminim 5 ani pe posturi cu studii superioare; Experienta de minim 2 ani înachizitii ;Cunostinte solide în legislația achizitiilor publice; planificarea/ monitorizareaachizițiilor publice; atribuirea contractelor/ încheierea acordurilor-cadru de achizițiepublice prin mijloace electronice;Cunoștinte IT nivel mediu în utilizarea MicrosoftOffice; Cunostinte de limba engleza de nivel începator. – un post de inginer automatist in cadrul Staiei de Epurare Slatina Cerinte&- Studii superioare tehnice de lunga durata absolvite cu diploma delicenta in conformitate cu legislatia in vigoare, specializarea automatica sicalculatoare ;Cunostinte de operare pe calculator (Microsoft Office) si utilizare aprogramelor de proiectare asitata de calculator( Autocad); sisteme SCADA; Cunostintede limba engleza de nivel mediu. Concursul va avea loc in data de 11.08.2020, orele 10.00. Cererile de inscrieresi C.V.-urile, impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea cerintelor de mai sus sedepun la sediul societatii din Strada Artileriei, Nr.2, la Compartimentul ResurseUmane pana la data de 10.08.2020, orele 16.00. Relatii se pot obtine de laCompartimentul Resurse Umane, la telefonul 0249/431750.

Lasă un răspuns