Anunt de lansare a proiectului REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII PRIMARE DIN SATUL BUZESTI, COM. CORBU, JUDETUL OLT

Anunt Corbu Olt 2020

Comuna Corbu, judetul Olt, deruleaza, incepand cu data de 17.04.2018 si avand ca termen de finalizare 17.07.2022, proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII PRIMARE DIN SATUL BUZESTI, COM. CORBU, JUDETUL OLT.

Scopul  si obiectivele specifice:

Scopul proiectului este cresterea calitatii sistemului de invatamant si imbunatatirea infrastructurii in mediul rural prin imbunatatirea calitatii invatamantului si oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului instructiv – educativ in comuna CORBU.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

1.OS 1. Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea activitatilor educative la nivelul unitatii administrativ teritoriale prin reabilitarea cladirii existente;
2.OS 2. Reabilitarea si modernizarea cladirii la cele mai inalte standarde conform cerintelor actuale astfel incat procesul educativ sa
se desfasoare in conditii normale si moderne prin instalarea unor sisteme de efractie si monitorizare, prin instalarea de retele informatice, etc.
3.OS 3 Îmbunatatirea procesului educational prin dotarea scolii cu echipamente didactice, IT si materiale specifice pentru
documentare si pentru intretinerea scolii;
4.OS 4 Îmbunătăţirea stării infrastructurii aferente Scolii din Buzesti prin lucrări de reabilitare a clădirii, a căilor de acces, a
instalaţiilor termice, sanitareşi electrice şi amenajări exterioare.
5.OS 5. Îmbunătăţirea eficienţei energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a cladirii (reabilitarea peretilor-partea opaca,
parte vitrata, reabilitare terasa, reabilitare planseu peste subsol;
6.OS 6. Creşterea nivelului de dotare al unităţii de învăţământ cu sisteme informatice şi didactice moderne, pentru creşterea
accesului la informaţie şi crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii si pentru crearea unor premise de derulare a unor
programe de tip remedial ca urmare a implementarii proiectului.
7.OS 7. Scaderea decalajelor rural-urban prin crearea unei unitati de infrastructura educationala moderna care sa faciliteze accesul
la educatie pentru un numar de 60 de copii din mediul rural, care provin din categorii dezavantajate.
8.OS 8. Asigurarea vizibilităţii proiectului si diseminarea rezultatelor prin comunicate/anunturi de incepere/finalizare proiect, prin
afisarea de panouri informative si prin actualizarea site-ului primariei cu date informative despre proiect.

Valoarea totala a proiectului: 2.136.242,43 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 2.075.236,64 lei, din care:

-din FEDR 1.799.950,15 lei si

-din bugetul national 275.286,49  lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 17.04.2018 – 17.07.2022

Codul MySMIS 2014+: 124237

Lasă un răspuns