Anunț

anunt-public

U.A.T. COMUNA GIUVARASTI cu sediul în localitatea Giuvarasti, Str. Principala, nr.101, judeţulOlt,Tel: 0249.535.601, Fax: 0249.535.601; e-mail: primaria.giuvarasti@yahoo.com anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurareaactivităţii de: „Sistem de canalizare menajeră în comuna Giuvărăşti, judeţul Olt

la adresa Comuna Giuvarasti, judetul Olt .

Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion  Moroşanu nr. 3, pe durata derulării procedurii.

Lasă un răspuns