Anunţ concurs pentru post contractual

Anunt

Şcoala Gimnazială Gârcov, cu sediul în comuna Gârcov, strada Şcolii nr. 17, judeţul Olt, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului – 0,25 post ingrijitor grădiniţa GPN Ursa post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – medii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă  în data de 30 septembrie 2020 , ora 14.00, la sediul instituţiei;            
  • proba practică în data de 30 septembrie 2020, ora 16.00, la sediul instituţiei; 
  • proba interviu în data de 30 septembrie 2020 , ora 17.00, la sediul instituţiei. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: secretariat, telefon .0249519525.

Lasă un răspuns