Anunţ concurs pentru post contractual

anunt-public

Şcoala Gimnazială Gârcov, cu sediul în comuna Gârcov, strada Şcolii nr. 17, judeţul Olt, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

• Denumirea postului – 0,25 post ingrijitor grădiniţa GPN Ursa post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – medii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisă  în data de 29 octombrie 2020 , ora 9.00, la sediul instituţiei;           

– proba practică în data de 29 octombrie 2020, ora 10.00, la sediul instituţiei; 

– proba interviu în data de 29 octombrie 2020 , ora 11.00, la sediul instituţiei. 

       Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: secretariat, telefon .0249519525.

Lasă un răspuns