Oltenii își pot cumpăta vechime

casa de pensii

Oltenii care nu au calitatea de pensionar şi care vor să îşi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie pot cumpăra din nou vechime. Astfel, până la data de 1 septembrie 2021, oltenii pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă.

 Aceștia pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

„Poate încheia contract de asigurare socială, în temeiul acestui act normativ, orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau in alte state cu care Romania aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea și nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii in perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare”, anunță reprezentanții CJP Olt.

Plata se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2021. Pentru anul 2020, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2.230 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 558 lei.

Prin urmare, orice persoană care dorește să se asigure în sistemul public de pensii în baza unui contract va trebui acum să scoată din buzunare 558 de lei pe lună.

O altă reglementare importantă prevăzută în acest act normativ vizează crearea cadrului legal pentru ca la stabilirea drepturilor de pensie să poată fi utilizate, în mod excepțional, informațiile din arhiva electronică existentă la nivelul caselor de pensii publice, arhivă creată prin HG nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare,care cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă, cât și carnetele de muncă scanate.

Astfel, în situații excepționale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de munca , declarate în condițiile legii , angajatorii au încetat activitatea și/sau dacă arhiva acestora nu poate fi identificată, perioadele anterioare datei de 01.04.2001 pot fi valorificate pe baza informațiilor existente în arhiva electronica creată  în temeiul H.G.1768/2005.

Lasă un răspuns