Apartamentele pentru medici, din Slatina, au fost recepționate

anl

Cele 20 de apartamente destinate medicilor au fost recepționate de ANL în Slatina.

Gabriel Stanciu, directorul general adj. ANL a participat astăzi, împreună cu specialiștii din cadrul agenției, la recepția la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție.

Locuințele , 20 apartamente cu 2 camere, au fost construite în amplasamentul din strada Cireașov , într-un bloc cu regim de înălţime P+3E+M (parter+3 etaje+mansardă), valoarea finală a obiectivului fiind de 3.137.532,01 lei (inclusiv TVA).

728 de locuințe au fost finalizate de ANL până în prezent în județul Olt prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii. În cadrul acestui program se evidențiază două categorii de specialiști pentru care se pot realiza, distinct, investiții, respectiv pentru cei din domeniul sănătății și ai învățământului, asigurându-se o stabilitate pentru aceștia la nivel local.

”Locuinţele sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia Agenției de către autorităţile publice locale/centrale, cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor. De asemenea, consiliile locale asigură utilităţile și dotările tehnico-edilitare necesare. După finalizarea lucrărilor, acestea sunt predate autorităților publice locale/centrale în vederea administrării și repartizării către tinerii și specialiștii care îndeplinesc criteriile de acces. Sumele necesare finanțării programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, din bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite”, a anunțat Gabriel Stanciu.

Lasă un răspuns