Profesorii de la ”Constantin Brâncoveanu” participă la proiectul ”Focus pe integrare”

ctin

În această perioadă dificilă pentru sistemul de învățământ, colectivul cadrelor didactice de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” continuă perfecționarea, tocmai pentru a răspunde nevoilor comunității. Instituția a primit finanțare de la Comisia Europeană prin programul Ertasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Mobilități de formare a cadrelor didactice, domeniul Educație școlară,  pentru implementarea proiectului „FOCUS pe INTEGRARE”.

Proiectul  are ca obiectiv îmbunătățirea competențelor de integrare a elevilor proveniți din medii defavorizate pentru 8 cadre didactice. Se  desfășoară pe o perioadă de 18 luni, începând cu 01.09.2020.

            ”Principalele activități ce vor duce la îndeplinirea obiectivelor pe care echipa de proiect și le-a stabilit, sunt mobilitățile la care vor participa cadrele didactice: Cursul “ITC as a Tool for Intercultural and Media Education”,  Sesimbra, Portugalia, curs de 6 zile, furnizat de institutia “CREF – Educational Resources and Training Centre”. Tema și metodologia: ateliere cu tehnici actuale TIC care permit includerea mediei digitale în activitatea didactica: fotografia și filmul, programele Photo Editor, Windows MovieMaker, Prezi, Ipad, tablete si telefoane mobile, platformele Moodle, Cloud (Dropbox, Google Drive, cartea digitala), stiloul digital, tablele interactive.Cursul “Strategies for Improving Classroom Atmosphere and Student Motivation in Schools: A Modern Challenge for Teachers“curs de 7 zile desfășurat în Madrid, Spania. Activitățile de învățare propuse de acest curs: metode de motivare a elevilor; colaborarea și cooperarea în clasa de elevi; resurse pentru crearea unei atmosfere atractive în timpul lectiilor; metode de predare corespunzatoare secolului XXI; atelier de creare de proiecte care promoveaza motivarea elevilor.

Cursul “Innovative Teaching Methods for Powerful Learning: Gamification and Augmented Reality in Education“se va desfășura înAtena, Grecia, 5 zile. Activitățile de învățare: introducerea conceptelor de gamification și realitate augumentată; metode de gamificare a activităților didactice; metode de gamificare – aplicații, jocuri și alte resurse; avantajele și dezavantajele folosirii realității augumentate; crearea de proiecte didactice pe baza jocurilor. Cursul “Facing Behavioural Problems – Indiscipline, racism and bulling in the classroom“ va avea loc în Limasol, Cipru.  Activitățile de învățre la care vor participa cadrele didactice își propun: exerciții practice de identificare a problemelor la clasa , dinamica unui colectiv de elevi; metode de creare a unor proiecte de lecții atractive – proiecte, tururi, explorări; orientări practice , efecte și exemple menite să reducă indisciplina; utilizarea tehnologiei pentru reducerea problemelor comportamentale; bullingul în școală – caracteristici, efecte, exemple de bună practică: explorarea unor programe anti-bulling implementate în Cipru; atelier practic pentru crearea unor programe transcurriculare pentru combaterea rasismului, a bullingului și a indisciplinei”, a spsus Amalia Nica, coordonatorul proiectului.

            Bugetul proiectului este de 18950 de euro, banii fiind destinați pentru plata cursurilor, a transportului către și din localitatea în care se desfășoară cursurile, subzistență.

            La întoarcerea din mobilități, profesorii vor deține abilități noi de utilizare a unor tehnici și metode inovatoare de integrare a copiilor în viața școlii, de utilizare a tehnologiei pentru crearea de lecții atractive. De asemenea, aceste cadre vor împărtăși cunoștințele astfel încât să poate fi elaborat CDS-ul școlii în concordanță cu nevoile elevilor.

            Cadrele didactice își vor îmbunătăți abilitățile de comunicare în limba engleză, abilități pe care le vor folosi în viitoare proiecte internaționale, vor fi exemple de bună practică pentru cadre didactice din localitate și un punct de sprijin pentru cei care doresc să participe în viitor la programele Erasmus+. Dezvoltarea europeană a școlii este unul dintre obiectivele noastre în următorii ani, iar prin participarea profesorilor noștri la cursuri, școala va dobândi o nouă viziune prin adăugarea dimensiunii europene în activitățile curriculare viitoare.

Lasă un răspuns