Umbrărescu pare că a luat lotul 4 din ”Autostrada Ford” cu un cost sub prețul pieței. CNAIR trebuie să reevalueze ofertele pentru lotul 4 din Drumul Expres Craiova – Pitești

Dorinel-Umbrarescu-e1593582957214-1280x720-1-750x375

Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii este obligată de Curtea de Apel București să reevalueze ofertele în urma cărora magnatul român al drumurilor, băcăuanul Dorinel Umbrărescu a fost declarat câștigător al lotului 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești, drum cunoscut ca Autostrada Ford. Plângerile admise de judecători au fost cele ale unor companii din China, Turcia și Italia. În septembrie CNAIR semnaseră deja contractul cu Umbrărescu.

Din decizia pronunțată pe 16 noiembrie de Curtea de Apel București ar rezulta că Spedition UMB a lui Umbrărescu a câștigat procedura de la CNAIR oferind un preț nejustificat de mic.

Obligă autoritatea contractantă să reevalueze oferta depusă de ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT S.R.L., SPEDITION UMB S.R.L. şi TEHNOSTRADE S.R.L., prin liderul Asocierii SA&PE Construct S.R.L., după cum urmează: – modul de îndeplinire a cerinţei referitoare la cifra de afaceri anuală generală, cap. III. 1.2 Capacitatea economică şi financiară, Nota 2, lit. b); – cerinţa privind experienţa similară în proiectare; – justificarea preţului aparent neobişnuit de scăzut cu referire la componenta din oferta financiară vizând preţul organizării de şantier; – reevaluarea punctajului acordat pentru personalul cheie pentru serviciile de proiectare, – reevaluarea punctajului acordat factorului de evaluare vizând perioada de garanţie a lucrărilor de 10 ani”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Hotărârea judecătorilor vine într-un context interesant, mai exact decizia de reevaluare a ofertelor este dată deși în septembrie Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii a semnat deja contractul cu Umbrărescu, fără să mai aștepte decizia Curții de Apel.

În motivarea deciziei de reevaluare a ofertelor Curtea de Apel București s-ar putea să se pronunțe și pe valabilitatea contractului semnat de CNAIR cu asocierea de firme în care este băgată și Spedition UMB.

Redăm în integralitate decizia Curții de Apel București:

Respinge ca neîntemeiate excepţiile necompetenţei materiale a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a CAF, precum şi excepţiile netimbrării şi inadmisibilităţii invocate cu privire la cererea precizatoare a plângerii formulată de MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI. Respinge excepţia lipsei de interes formulată cu privire la plângerea RIZZANI DE ECCHER SPA ca neîntemeiată. Admite plângerile formulate de petentele CHINA RAILWAY 14TH BUREAU CO LTD, MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI, RIZZANI DE ECCHER SPA. Modifică în parte decizia CNSC. În rejudecarea contestaţiilor formulate de CHINA RAILWAY 14TH BUREAU CO LTD, MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI, RIZZANI DE ECCHER SPA: Admite în parte contestaţiile formulate de CHINA RAILWAY 14TH BUREAU CO LTD şi MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI, precum şi RIZZANI DE ECCHER SPA. Anulează în parte raportul procedurii de atribuire emis sub nr. 24/3123/30.06.2020, adresele de comunicare a rezultatului procedurii nr.69656/30.06.2020 (pentru ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT S.R.L., SPEDITION UMB S.R.L. şi TEHNOSTRADE S.R.L., prin liderul Asocierii SA&PE Construct S.R.L.), nr. 39676/30.06.2020 (pentru CHINA RAILWAY 14TH BUREAU CO LTD ), nr. 39675/30.06.2020 (pentru Nurol Insaat VE Ticaret A.S), nr. 39673/30.06.2020 (pentru MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI), nr. 39663/30.06.2020 (pentru RIZZANI DE ECCHER SPA) şi procesul-verbal de evaluare nr. 24/2172/04.06.2020 în ceea ce priveşte punctajul obţinut de RIZZANI DE ECCHER SPA pentru componenta tehnică-1 Perioada de garanţie a lucrărilor. Obligă autoritatea contractantă să reevalueze oferta depusă de ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT S.R.L., SPEDITION UMB S.R.L. şi TEHNOSTRADE S.R.L., prin liderul Asocierii SA&PE Construct S.R.L., după cum urmează: – modul de îndeplinire a cerinţei referitoare la cifra de afaceri anuală generală, cap. III. 1.2 Capacitatea economică şi financiară, Nota 2, lit. b); – cerinţa privind experienţa similară în proiectare; – justificarea preţului aparent neobişnuit de scăzut cu referire la componenta din oferta financiară vizând preţul organizării de şantier; – reevaluarea punctajului acordat pentru personalul cheie pentru serviciile de proiectare, – reevaluarea punctajului acordat factorului de evaluare vizând perioada de garanţie a lucrărilor de 10 ani. Obligă autoritatea contractantă să reevalueze oferta depusă de CHINA RAILWAY 14TH BUREAU CO LTD, după cum urmează: – sub aspectul verificării neîncadrării în prevederile art. 167 alin. 1 lit. c) şi lit. h) din Legea nr. 98/2016. Obligă autoritatea contractantă să reevalueze oferta depusă de Nurol Insaat VE Ticaret A.S, după cum urmează: – îndeplinirea cerinţei privind modul de depunere a ofertei de la cap. IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 7 „ oferta, documentele care o însoţesc, precum şi toată corespondenţa între ofertanţi şi AC, vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii acreditat, reprezentând documente originale, precum şi a cerinţei de la cap. IV.4.2 modul de prezentare a ofertei financiare, documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare care vor fi prezentate în cadrul ofertei sunt: – lit. a)- Formularul nr. 7-formular de propunere financiară ….semnat ….de reprezentantul legal al ofertantului unic …” – lit. b)- Anexa 1 la Formularul nr. 7-preţurile activităţilor/categoriilor de lucrări sau servicii ….semnat …de reprezentantul legal al ofertantului unic; – lit. c)- Anexa 2 la formularul nr. 7-sumele previzionate reprezentând rezerve de implementare …semnat …de reprezentantul legal al ofertantului unic; – lit. d)- Anexa 3 la formularul 7-defalcarea sumelor din Anexa 1 la propunerea financiară aferente activităţilor subcontractate …semnat …de reprezentantul legal al ofertantului unic. Obligă autoritatea contractantă să reevalueze punctajul acordat ofertei depuse de RIZZANI DE ECCHER SPA sub aspectul componentei tehnice-1 Perioada de garanţie a lucrărilor. Admite în parte cererile de intervenţie formulate de ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT S.R.L., SPEDITION UMB S.R.L. şi TEHNOSTRADE S.R.L., prin liderul Asocierii SA&PE Construct S.R.L. în contestaţiile formulate de CHINA RAILWAY 14TH BUREAU CO LTD şi MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI şi le respinge în rest în măsura admiterii contestaţiilor. Admite în parte cererile de intervenţie formulate de CHINA RAILWAY 14TH BUREAU CO LTD în contestaţiile MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI şi RIZZANI DE ECCHER SPA şi respinge în rest aceste cereri de intervenţie accesorie în măsura admiterii contestaţiilor. Menţine în rest decizia CNSC. Respinge cererea privind anularea procedurii/contractului. Obligă intimatele autoritatea contractantă şi ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT S.R.L., SPEDITION UMB S.R.L. şi TEHNOSTRADE S.R.L., prin liderul Asocierii SA&PE Construct S.R.L. la plata către petenta CHINA RAILWAY 14TH BUREAU CO LTD a sumei de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, admise în parte. Obligă intimatele autoritatea contractantă, ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT S.R.L., SPEDITION UMB S.R.L. şi TEHNOSTRADE S.R.L., prin liderul Asocierii SA&PE Construct S.R.L şi CHINA RAILWAY 14TH BUREAU CO LTD la plata către petenta RIZZANI DE ECCHER SPA a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, admise în parte. Definitivă. Pronunţată azi 16.11.2020 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

Sursa NEWS ONLINE

Lasă un răspuns