DSVSA Olt: Acţiuni de control desfăşurate în perioada

microscop

Există un risc major de îmbolnăvire la care se expun persoanele care cumpără şi consumă carne de porc a cărei origine nu este cunoscută.

Acţiuni de control desfăşurate în perioada 01.12.-15.12.2020 de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt     

În scopul prevenirii apariţiei îmbolnăvirilor la om în urma consumului de alimente în perioada Sărbătorilor de iarnă, precum şi în scopul prevenirii răspândirii Pestei Porcine Africane, au fost intensificate controale sanitare veterinare în vederea verificării condiţiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate şi valorificate carnea de porc şi alte alimente de origine animală şi nonanimală destinate consumului uman.

În perioada 01.12.-15.12.2020, inspectori din cadrul DSVSA Olt au efectuat 88 de controale oficiale, care au urmărit modul în care operatorii din sectorul alimentar autorizaţi/înregistraţi sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor respectă condiţiile sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare la procesarea alimentelor de origine animală (carne, lapte, produse lactate, peste, oua) şi nonanimală (produse de panificaţie şi patiserie, legume-fructe), asigurarea trasabilităţii acestora, condiţiile de ambalare, transportul, depozitarea şi comercializarea acestora către consumatorul final.

Au fost depistate abateri de la normele sanitare veterinare, respectiv :

– personalul angajat nu deţine echipament complet ;

– depozitare necorespunzătoare ;

– condiţii de igienă necorespunzătoare în spaţiile de lucru, ale echipamentelor şi ustensilelor utilizate în procesul de producţie ;

– nu a putut fi prezentată dovada efectuării acţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare ;

– nu se respectă programul propriu de autocontrol .

Ca urmare, au fost aplicate 9 avertismente conform O.G. 2/2001 ( magazin alimentar, supermarket, laborator cofetărie patiserie, Piaţa Agroalimentară ) . De asemenea, a fost retrasă de la comercializare cantitatea de 9,912 carne de curcan, produs cu etichete nelizibile, la care nu se putea stabili originea şi valabilitatea, depistat într-un magazin alimentar din Slatina . Tot ca o consecinţă a deficienţelor constatate a fost emisă o ordonanţă privind suspendarea activităţii la un fast food din Caracal . În această perioadă, în cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale au fost efectuate 384 examene trichineloscopice directe, la solicitarea celor care au sacrificat porcii în gospodăria proprie în mod tradiţional, toate cu rezultat negativ . În cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt au fost testate prin digestie artificială 14 probe de carne provenite de la mistreţi împuşcaţi în partidele de vânătoare organizate în perioada 01.12.-15.12.2020, din care 1 probă a fost pozitivă, provenită de la mistreţ din fondul cinegetic 23 Slătioara . Carcasa a fost dirijată către unitate de neutralizare autorizată sanitar veterinar .

Există un risc major de îmbolnăvire la care se expun persoanele care cumpără şi consumă carne de porc a cărei origine nu este cunoscută, provenită din tăieri clandestine sau care nu a fost supusă controlului sanitar veterinar (inclusiv examenul pentru identificarea Trichinella spp.).

Recomandăm consumatorilor să se aprovizioneze cu produse alimentare, carne de porc şi produse din carne de porc numai din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, iar celor care sacrifică porci în mod tradiţional să se adreseze medicilor veterinari pentru efectuarea examenului trichineloscopic .

În cazul în care constată nereguli care ar putea pune în pericol sănătatea publică, consumatorii sunt rugaţi să sune la telefonul 0372735838; fax 0249416726 –  DSVSA Olt.

DIRECTOR EXECUTIV,   

DR. BOLBOREA VERONEL

Lasă un răspuns