ANUNŢ

Anunt

CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ CARACAL,  cu sediul în CARACAL, str. PLEVNEI, nr. 36, judeţul OLT, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: INSPECTOR DE SPECIALITATE I, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfăşura astfel:  

Proba scrisă în data de 19.01.2021,  ora 10:00 ,

Proba interviu în data de 21.01.2021,  ora 10:00 .

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii (obligatoriu): studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Ştiinţe economice;

– vechime (obligatoriu): minim 4  ani  în  specialitatea  studiilor.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare, incepand cu data de 28.12.2020,  la sediul CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ CARACAL, STR. PLEVNEI, NR.36, CARACAL, JUD.OLT. 

Relaţii suplimentare la sediul: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ CARACAL, persoană de contact: TUDOR IONELA LUIZA, telefon 0249/512700,    fax 0249/512700.

Lasă un răspuns