Pierdere Certificat Constatator

ACTE

PFA Nistor Mariana Gabriela cu sediul în com.Pleșoiu, sat Schitu din Vale str. Recunoștinței nr 29 declar pierdute: 2certificate constatatoare emise de ORC Olt la data de 08.04.2013 pentru activitățile desfășurate la sediul profesional și la terți.

Le declar nule!

Lasă un răspuns