CAO va lucra 4 ani la rețeaua de apă-canal a Slatinei

apa-robinet

În octombrie a fost semnat contractul cu Slatina pentru continuarea reabilitării infrastructurii de apă şi canal. Acestea este unul din cele 15 contracte semnate de CAO până în prezent. În cele trei luni de la semnare au fost pregătite șantierele ce se vor extinde în tot orașul și vor dura 39 de luni.

Este vorba de realizarea mai multor lucrări de reabilitare, construire și extindere a infrastructurii existente în Slatina și în proximitatea municipiului. Aceste lucrări sunt finanțate din fonduri europene.


– Reabilitare conducte de aducțiune stații de pompare: lungime totală de 12.471 m.
– reabilitare/deviere rețele de distribuție apă: pe o lungime totală de 26.036 m;
– extindere rețea de distribuție apă potabilă: pe o lungime totală de 10.101 m.
– extindere rețele canalizare menajeră pe o lungime de 23.706 m;
– deviere rețea canalizare menajeră pe o lungime de 583 m;
– reabilitare stații de pompare apă uzată – 4 buc;
– construire stații de pompare noi – 22 buc;
– conducte de refulare: lungime totală de 7.132 m.


Valoarea contractului este de aproximativ 95 de milioane de lei din care, 85% reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare națională și 2% din Bugetul Local.


Lasă un răspuns