Anunț

anunt-public

Direcția Silvică Olt cu sediul în Slatina, str.Al.Oltului, nr.2, tel.0249/432154, fax 0249/432002, organizează licitație în vederea vânzării de utilaje / auto casate, în data de26.01.2021, ora 12.00.

Procedura aplicată pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare: licitaţie cerere de ofertă “plic închis”.

Preselecţia va avea loc la data de 26.01.2021, ora 11.00, termenul limită de înscriere la licitaţie fiind 26.01.2021, ora 10.30.

Pentru a participa la licitaţie, persoanele fizice/juridice interesate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să depună cerere de înscriere la licitaţie în termen (până la data de 26.01.2021, ora 10.30);

– să nu înregistreze datorii la Direcţia Silvică Olt sau celelalte subunităţi din cadrul R.N.P-Romsilva, precum nici situaţii litigioase neconciliate;

– să facă dovada achitării garanţiei de participare;

– să achite contravaloarea caietului de sarcini, respectiv 50 lei;

– să depună copii conforme cu originalul, după certificatul de înregistrare şi certificatul constatator (în cazul persoanelor juridice);

Preţurile pentru utilajele/auto scoase la licitaţie şi garanţiile de participare, se prezintă după cum urmează:

Pentru informații suplimentare cu privire la modul de desfășurare al licitației, date referitoare la utilajele / auto scoase la licitaţie, etc, vă puteți adresa persoanei de contact, ing. George VÎLE- Compartiment Producţie, tel.0733997946.

DIRECTOR,

Matei Cătălin Lucian

Lasă un răspuns