Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt, la ora bilanțului

432112DB-DDBE-47B5-8385-9AD59458CDEC


În prima zi a săptămânii în curs, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt a avut loc evaluarea activităţii desfăşurate de inspectorat în anul 2020. La eveniment au participat Prefectul Judeţului Olt, Florin Homoreanu, şi șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu care inspectoratul cooperează/colaborează.
Inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, colonel Tudor-Dorel DREJOI, a prezentat activităţile organizate, misiunile executate şi rezultatele obţinute în perioada analizată. Unitatea asigură paza şi protecţia instituţională la 16 obiective din zona decompetenţă, menţinerea ordinii interioare la 12 săli de judecată, precum şi paza, protecţia, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse petroliere şi ceade fibră optică pe o lungime totală de 287,2 km. Au fost organizate şi s-au executat 388 transporturi de valori precum şi 39 transporturi cu caracter special. Structurile mobile ale inspectoratului au asigurat ordinea publică la 5 manifestări deprotest (marşuri, mitinguri), 18 manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale,comemorative, 24 manifestări sportive şi 4 vizite oficiale. Caracteristică perioadei de referinţă din domeniul asigurării ordinii publice oreprezintă actele normative cu caracter special care şi-au produs efectul în perioada stăriide urgenţă şi a celei de alertă, restricţiile de întrunire a persoanelor, de organizare şidesfăşurare a adunarilor publice, impuse în contextul apariţiei pandemiei COVID-19 şi aevoluţiei acesteia.

De asemenea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, alături de celelalte structuriale Ministerului Afacerilor Interne, a asigurat ordinea şi liniştea publică la nivel judeţean, pe timpul alegerilor pentru administraţia publică locală şi a alegerilor pentru CameraDeputatilor şi Senatul Romaniei, nefiind înregistrate evenimente deosebite pe timpul acestor activităţi. Inspectoratul a participat la organizarea şi executarea activităţilor de menţinere aordinii şi siguranţei publice, la solicitarea Poliţiei, în zona pieţelor, târgurilor, localurilorde alimentaţie publică precum şi în zone cu risc criminogen, fiind executate misiuni depatrulare în sistem integrat, constituind 17.156 patrule mixte (poliţist-jandarm) şi 3.220 patrule de jandarmi în mediul urban şi rural. Au fost executate 451 acţiuni în cooperare cu instituţiile partenere pe diversedomenii de competenta şi 4 exerciţii tactice în scopul perfecţionării modului de acţiune îndiferite situaţii. In contextul epidemiologic actual, având în vedere măsurile dispuse lanivel naţional pe linia prevenirii şi combaterii infecţiilor cu COVID-19 au fost limitate activitățile de pregatire colectiva. În perioada analizată, au fost constatate 577 fapte de natură penală, din care 118constatate in misiuni proprii şi 459 în comun cu poliţia, fiind identificaţi 578 autori. Activităţile specifice desfăşurate pentru combaterea faptelor de naturăcontravenţională, s-au concretizat în aplicarea unui număr de 4503 sancţiuni în valoare de1.361.800 lei din care 2504 sunt pentru încalcări ale legii 55 pe 2020 privind unele măsuripentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei si 1350 sunt prevazute de Legea61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, aordinii şi liniştii publice.
S-au desfăşurat 246 acţiuni atât pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-COV-2, cât si pe linia protecţiei şi promovării drepturilor omului.În anul 2020, Inspectoratul a primit spre executare un număr de 378 mandate deaducere, din care 202 au fost executate prin prezentarea persoanelor. Desfăşurarea activităţilor de verificare operativă în bazele de date, la solicitarea elementelor de dispozitiv, în vederea stabilirii identităţii şi a stării de legalitate a 1.746 persoane, primirea, înregistrarea şi intervenţia la un număr de 7.470 apeluri prin serviciul de urgenta 112, monitorizarea unui număr de 152 transporturi cu caracter special şi a 504 transporturi de valori care au tranzitat judetul.

Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, în acest an, cadrelor militare din subordine le-au fost acordate un număr de 305 recompense. Ca urmare a abaterilor disciplinare, în anul 2020 au fost aplicate doar 4 sancțiuni disciplinare.

A fost reînnoit parcului auto, cu 11 autovehicule -6 dacia Duster si 5 daciaLogan, iar prin comodat de la consiliul judetean prin proiectul european Investitii comunein domeniul situatiilor de urgenta-3 ATV-uri.

Lasă un răspuns