Terenuri inundate de gunoaie. O primărie din Olt a fost amendată

garda

Inspectorii Gărzii de Mediu Olt continuă controalele în localitățile județului pentru a îi opri depozitarea necontrolată a gunoiului în locuri neamenajate.

Urmare postării pe rețelele de socializarea a unor imagini cu terenuri din comuna Schitu afundate în gunoie, inspectorii Gărzii de Mediu au verificat zona semnalată , un teren aflat în imediata vecinătate a DJ 546.

”Într-o vale naturală, sunt depozitate necontrolat deşeuri menajere, in amestec cu deţeuri de construcţie si deseuri reciclabile, pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp. Terenul se află intr-o zona izolată, intre localităţile Greci si Serbăneşti, neputând fi supravegheat permanent. Zona nu este inscripţionată cu privire la interzicerea depozitarilor necontrolate de deşeuri. UAT Schitu nu a organizat actiuni de control privind păstrarea curăţeniei in locurile publice; cetăţenii nu au fost inştiinţaţi in scris cu privire la interzicerea acestor depozitari”, au anunțat reprezentanții Gărzii de Mediu Olt.

Totodată au fost stabilite și măsuri de remediere, iar primĂria afost amendată.

”Au fost stabilite măsuri de remediere, in sarcina autorităţii administraţiei publice locale Schitu privind: salubrizarea zonei afectate de depozitari necontrolate de deşeuri, transportul deşeurilor menajere in baza contractului incheiat cu serviciul de salubrizare; blocarea accesului cetăţenilor si a mijloacelor de transport catre zona afectată de depozitari necontrolate de deşeuri (zona Cleja, sat Greci); montarea unei placute avertizoare cu privire la interzicerea depozitarii deşeurilor in aceasta zonă; informarea cetăţenilor din sat Greci prin adrese scrise, cu privire la interzicerea depozitarii deşeurilor in zona Cleja, sat Greci.Pentru nerespectarea obligaţiei de a organiza acţiuni de control privind pastrarea curaţeniei in locurile publice, obligaţie prevazută de art. 20, lit. b din OG21/2002 aprobată prin Legea 515/2002, fapt ce a condus la depozitări necontrolate de deşeuri in zonă Cleja, sat Greci, com. Schitu, a fost sancţionat primarul comunei Schitu, in conformitate cu prevederile art. 21, lit. b din OG21/2002 aprobata de Legea 515/2002, cu modificarile si completarile ulterioare”, a completat aceeași sursă

Lasă un răspuns