Ședință extraordinară, la Consiliul Județean Olt

Luni, 22 Februarie, cu începere de la ora 11:00c consilierii județeni se întrunesc în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi a sedinței figurează patru proiecte de hotărâre după cum urmează:

Depunerea jurământului prevăzut la art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către supleantul al cărui mandat de consilier județean a fost validat prin Încheierea civilă definitivă nr. 4/04.02.2021, pronunțată de Tribunalul Olt – Secția I Civilă, în Dosarul nr. 144/104/2021;

Proiect de hotărâre cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024;

Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică.

Lasă un răspuns