Se caută șef pentru Poliția Locală Slatina

locala

Primăria Slatina a scos la concurs funcția de director executiv al Poliției Locale Slatina. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 30 martie 2021, de la ora 10.00.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării puncţiei publice de minimum 7 ani și master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Slatina.

În prezent interimatul la șefia Poliției Locale Slatina este asigurat de directorul adjunct Ilie Scaete, după ce Adrian Pop a fost numit director la Loctrans SA Slatina, începând cu data de 1 februarie.

Lasă un răspuns