ANUNȚ

Anunt

Direcţia Silvică Olt, cu sediul în Slatina, Bd. Sf. C-tin Brâncoveanu, nr. 6, jud.Olt, tel:0249/432154 , fax 0249/432002, organizează licitație ” cerere de ofertă ”, pentru închirierea activului ” Sediu Birou Atelier ”, din cadrul Ocolului Silvic Slatina, in data de 16.03.2021.

Licitația va avea loc la sediul direcției silvice, începând cu ora 12.00.

Preselecția va avea loc în data de 16.03.2021 la sediul direcției silvice, termenul limită de înscriere la licitație fiind 16.03.2021, ora 11.00.

                Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Compartimentul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Olt , ing. Vîle George.

Director,

 MATEI Cătălin Lucian

Lasă un răspuns