Anunț

anunt II

Direcţia Silvică Olt, cu sediul în Slatina, Bd. Sf. C-tin Brâncoveanu, nr. 6, jud.Olt, tel:0249/432154 , fax 0249/432002, organizează licitație ” cerere de ofertă ”, pentru închirierea activului ”Canton Silvic Frunzaru”, din cadrul Ocolului Silvic Drăgănești-Olt, in data de 23.03.2021.

Licitația va avea loc la sediul direcției silvice, începând cu ora 12.00.

Preselecția va avea loc în data de 23.03.2021 la sediul direcției silvice, termenul limită de înscriere la licitație fiind 23.03.2021, ora 11.00.

                Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Compartimentul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Olt , ing. Vîle George.

Director, MATEI Cătălin Lucian

Lasă un răspuns