ANUNȚ

anunt II

Direcţia Silvică Olt cu sediul în Slatina, str. Bd. Sf. C-tin Brâncoveanu, nr. 6, tel:0249/432154, fax 0249/432002, organizează licitaţie pentru vînzarea de 8,1 to plante medicinale (stare uscată), în data de 15.04.2021, ora 12.00 .

            Licitaţia va fi în plic închis (cerere de oferta ) şi va avea loc la sediul direcţiei silvice.

            Preselecţia va avea loc în data de 15.04.2021, ora 11.00,  la sediul direcţiei silvice, termenul limită de înscriere la licitaţie fiind 15.04.2021, ora 11.00 .

            Caietul de sarcini, oferta de licitaţie şi alte aspecte cu privire la modul de desfăşurare al licitaţiei, le puteţi obţine de la sediul direcţiei silvice, compartiment producţie.

Lasă un răspuns