ANUNȚ VÂNZARE TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36 MP PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

anunt II


Primăria orașului Balș, cu sediul în orașul Balș, str. N.Bălcescu nr.14, județul Olt, CUI 4286437, telefon 0249/450145; fax 0249/450140, e-mail: idlap@primariabals.eu anunța intenția de vânzare prin licitație publică deschisă a imobilului-teren în suprafață de 36 mp, situat în orașul Balș, strada Nicolae Bălcescu nr. 17 B, județul Olt. Caietul de sarcini, și alte documente se pot obține în urma unei solicitări scrise de la Serviciul I.D.L.A.P. din cadrul Primăriei Orașului Balș, persoană de contact –Insp. Ciontu Maria.
Ofertele se depun într-un singur exemplar la sediul Primăriei orașului Balș, județul Olt –Secretariat, până la data de 04.06.2021, orele 12.00. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei orașului Balș în data de 07.06.2021 orele 10.00. Instantă competentă pentru soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Olt, municipiul Slatina, str. Mânăstirii nr.2 , județul Olt, tel 0249/414989.

Lasă un răspuns