ANUNŢ: CONCURS DE RECRUTARE

Anunț-public

           Primaria Ganeasa, judetul Olt organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale , de executie vacante de asistent medical comunitar

  1. DENUMIREA  POSTULUI

1. Asistent medical comunitar

                               B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

  1. să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privindstabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. studii – studii postliceale ( diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta)- asistent medical ;
  3. condiţii de vechime: minim 5 ani
  4. sa detina certificat de membru eliberat de OAMGMAMR.
  • CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

    1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs  – în termen de 10 zile lucrătoare  de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor  07.06.2021) la sediul Primariei Ganeasa, comuna Ganeasa, str.Gabera nr.21,judetul Olt          

    2. Selecţia dosarelor de înscriere                                                 – 07.06.2021-11.06.2021

    3. Data probei scrise                                                                    –  14.06.2021

        Ora –  10

    4. Data probei de interviu                                                             –  17.06.2021

        Ora –  10

    5. Locul desfăşurării probelor – Sediul Primariei Ganeasa, comuna Ganeasa, str.Gabera nr.21, judetul Olt

  • MENŢIUNI

           Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primariei Ganeasa, telefon 0249436171, persoană de contact  Gherghina Soficaˮ

Lasă un răspuns