Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunț-public

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoare cadastrale nr. 22,23,24,25, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 14.06.2021

Data de sfârșit a afișării: 12.08.2021

Adresa locului afișării publice: str.Gabera, nr.21, sat Găneasa, comuna Găneasa, județul Olt.

Repere pentru identificarea locației : în apropierea Postului de Poliție Comuna Găneasa.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Găneasa, str.Gabera, nr.21, sat Găneasa, comuna Găneasa, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Găneasa, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar,

COSTEA Dumitru

Lasă un răspuns