Anunț Primaria Bârza Olt

Primaria Birza Olt

SC APĂ CANAL BÎRZA, cu sediul în Bîrza, sat Braneț, str. Primăverii, nr. 187, jud. Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de: captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apelor uzate, la adresa comuna Bîrza.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.

Lasă un răspuns