Registrul Naţional al prădătorilor sexuali a devenit operaţional

copiiiii

Registrul Naţional al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor a devenit operaţional iar instituţiile care se ocupă de copii sau alte categorii de persoane vulnerabile pot solicita personalului un certificat de integritate comportamentală. De asemenea, persoanele înscrise în registru vor fi supravegheate.

Registrul prădătorilor

Potrivit unui comunicat transmis joi de Poliţia Română, odată cu operaționalizarea Registrului, toate persoanele aflate în evidențele cazierului judiciar privind săvârșirea unor astfel de infracţiuni au fost înscrise și în Registru.

În evidenţă vor fi incluse, însă, şi persoanele anchetate pentru respectivele infracţiuni, cetăţenii români despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea autorităților judiciare ori instanţelor străine, dar şi cetăţenii străini care au comis infracţiuni de natură sexuală şi despre care sunt date că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României.

Nu sunt înscrise în evidenţa automatizată persoanele fizice care la data comiterii faptelor erau minore, cu excepția cazurilor în care instanța de judecată a dispus aceasta în mod expres, în cadrul unui proces penal.

Cu certificat de integritate

Persoanele fizice pot solicita Certificatul de integritate comportamentală, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, conţine datele înscrise în Registru cu privire la acestea.

Documentul poate fi obţinut în aceleași condiții în care se poate obține certificatul de cazier judiciar, respectiv în baza unei cereri-tip, depuse personal la orice unitate sau subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Certificatul de integritate comportamentală se eliberează în termen de cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării, însă nu substituie certificatul de cazier judiciar, cele două documente având conținut diferit.

Certificatul de integritate comportamentală al unei persoane poate fi solicitat, periodic, şi de organele de urmărire penală sau instanțele de judecată, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție, de instituţii publice, din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică.

Fotografiaţi şi amprentaţi

Cei înscrişi în Registru vor fi fotografiaţi şi amprentaţi, li se prelevează probe biologice, profilul lor genetic urmând să fie inclus în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, fără să fie nevoie de consimţământul acestora.

Prevederile se aplică și românilor luaţi în evidenţă în străinătate pentru astfel de fapte, dar şi străinilor despre care s-au primit comunicări că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României.

Procedura este realizată de poliţişti, persoanele în cauză fiind obligate să se prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare de la înștiințare, la sediul Poliţiei din localitatea în care își au domiciliul sau reședința. Persoanele născute sau condamnate în străinătate au obligația de a se prezenta la cel mai apropiat organ de poliție competent.

Dacă persoana înscrisă în Registru nu se prezintă la sediul organului de poliție sau dacă refuză să se supună fotografierii, înregistrării dactiloscopice sau prelevării probelor biologice va fi constrânsă la acestea.

Sub supraveghere

Persoanelor înscrise în Registru le este interzis, temporar sau permanent, să desfășoare activități profesionale, activități de voluntariat sau orice alt tip de activități care presupun contactul direct cu copiii, vârstnicii, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile, examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

Totodată, acestea au obligația de a se prezenta periodic la poliție, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, să comunice profesia, meseria sau activitatea pe care o desfășoară, mijloacele de existență, persoanele minore, în vârstă, cu dizabilități sau vulnerabile cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact în mod direct și sistematic, unitățile de învățământ școlar sau preșcolar, taberele de copii, spitalele de copii sau orice loc frecventat în mod preponderent de copii, în care au avut acces în această perioadă.

Totodată, ei trebuie să anunţe în prealabil orice deplasare mai lungă de 15 zile, inclusiv destinaţia, scopul deplasării, perioada de deplasare și mijlocul de transport folosit. În cazul unei schimbări de domiciliu, au obligaţia să se prezinte la organul de poliție pe raza căruia își stabilesc locuința, pentru a fi luaţi în evidență, în termen de cel mult 3 zile.

Nerespectarea obligațiilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Lasă un răspuns